EUSKAL HERRIKO IRAKASKUNTZAKO LANGILE GUZTIEI eta LAB, ELA eta IKASLE ABERTZALEAKeko KIDEEI
[En el interior se puede leer el artículo en castellano]

Ikasle Sindikatuak urriaren 22, 23 eta 24rako deitutako greba orokorrak sinpatia eta babes handia lortu du Euskal Herrian. Bizkaian, hamarka instituto eta hainbat fakultatetan mobilizazioaren alde bozkatu da, eta antzekoa izan da Araban, non borroka zabaltzen ari den zentro kontzertatuetako ikasleetara; Gipuzkoan, Orereta, Zumarraga, Eibar, etab bezalako zentroak gehitu dira grebara eta mobilizazioak deitu dira Ibaetako Kanpusean, eta Nafarroan berriz beste hamarka zentrotan deitu da.

 

Euskal Herriko ikasleen, irakasleen eta gurasoen zati garrantzitsu baten sinpatia eta babesa nabarmenak direnean, irakasleen sindikatuak, ELA, LAB, CCOO, STEE-EILAS eta UGT, eta EHIGE guraso elkartea, borrokaren buruan jarri beharko lirateke hezkuntza komunitate osoaren Greba Orokorra deituz LOMCEaren aurka, lege frankista eta espainolista honi aurre egiteko.

LAB sindikatuaren zuzendaritzak komunikatu bat egin du 24ko Hezkuntza Komunitate osoaren mobilizaziora gehitzen ez dela azalduz beste hainbat gauzaren artean arrazoi hauengatik: "LABentzat oso zaila da gainontzeko erkidegoekiko elkartasuna adieraztea deialdia egin dutenek gainontzeko erkidegoekiko, eta kasu honetan gurekiko, elkartasunik adierazi ez dutenean, bi gai aipatzearren: Deialdian ez da inongo interesik adierazten estatu mailan existitzen diren bestelako curriculumei egingo zaien kaltearekin. Deialdian ez da inongo interesik adierazten estatu mailan existitzen diren bestelako hizkuntza gutxituei egingo zaien kaltearekin".

LABeko zuzendaritzako kideek adierazten dutenak zentzu gutxi du. Ikasle Sindikatuak argi eta garbi azaldu du irakaskuntzaren LOMCE kontrarreforma frankistaren aurka dagoela, eta honek euskara, kataluniera eta galiziera eta Kataluniako, Galizako eta Euskal Herriko eskubide demokratikoak zuzen zuzenean erasotzen dituela. Argi azaldu dugu LOMCEren helburua ikastetxeak nazionalismo espainolistaren garaietara eramatea dela, elizaren propaganda garaira eta eskola porrotera (milaka irakasle kaleratzeagatik eta aurrekontuetako murrizketengatik). LABeko kideek ulertu behar dute Euskal Herriko irakasleak PPren aurkako mobilizazio honetatik banatzeak ez digula mesede egiten. Batzuk bestelakorik esaten badute ere, Euskal Herria ez da salbatuko eskuinaren murrizketa eta kontrarreformetatik. Bai PNVk bai UPNk, irakaskuntza pribatuko patronalak bezala, LOMCEa aplikatuko dute eta hezkuntza murrizketetan sakonduko dute Euskal Hezkuntza Legearen bitartez. Gainera, bai PNV eta bai Eusko Alkartasuna, hainbat urtetan zehar euskal hezkuntzako sailbururutzaren buruan egon dena, irakaskuntza pribatuari emandako babes konstantean eta lotsagabean nabarmendu dira.

Irakaskuntzako ikasleentzat eta langileentzat oso arriskutsua da euskal burgesiarengan konfiantza izatea, honek LOMCEaren aurka egingo duela eta murrizketak aplikatuko ez dituela esanagatik. Gogoratu behar da orain dela gutxi Kristau Eskola kontzertatuko euskal patronalak nola sinatu zuen hezkuntza sistema propio baten defentsako manifestu bat eta orain nola aplikatu dien bere langileei estatu mailako hitzarmena soldatak 500 euro jaitsiz.

Ikasle Sindikatutik adierazi nahi dugu beti babestu ditugula euskal gehiengo sindikalaren mobilizazioak: LOMCEren aurkako 2012ko urriaren 11koa eta 2013ko urriaren 12koa, eta bestalde Euskal Herrian antolatutako greba orokorrak. Baita ere, anbiguotasunik gabe defendatu ditugu euskara eta gainontzeko hizkuntza gutxituak eskuin espainiarraren erasoen aurrean. Hau frogatzeko, nahikoa da gure dokumentuak begiratzea.

Orain dela egun gutxi, ELAk salatu zuen oso larria dela Eusko Jaurlaritzak hartutako jarrera zeren LOMCEa ez dutela aplikatuko sinestarazi nahi digute eta honen lekuan Hezkuntzako Lege bat egingo dutela esan kontzertatuko patronalarekin, zehazki Kristau Eskolarekin. ELA da euskal irakaskuntza kontzertatuko sindikatu nagusia eta irakaskuntza kontzertatuko eta beste sektore batzuetan deitu dituen borroka asteek Ikasle Sindikatuak deitutakoarekin kointziditu dute. Hala ere, ez du babestu 24ko greba orokorra.

Mobilizazio bateratuarekin geratzen ez badugu, Wert Legea Euskal Herrian ere aplikatu egingo da. Ikasle Sindikatua betidanik saiatu da Ikasle Abertzaleakekin eta irakaskuntzako sindikatuekin batera borroka egiten eta ezkerreko fronte bat sortzea proposatu dugu denontzako eskola publiko, euskaldun, demokratiko, laiko, zientifiko eta doakoa defendatzeko. Uste dugu irakasleen sindikatuetako zuzendaritzek akatsa egiten dutela 24ko Hezkuntza Komunitate osoko greba orokorrera ez elkartzen Euskal Herrian.

24ko Hezkuntza Komunitate osoko greba orokorra ez da elkartasunezko greba bat, LOMCEaren aurkako greba da, PNVk hezkuntzan aplikatu nahi dituen murrizketen aurkako greba da. Euskararen aldeko mobilizazioa eta PNVk egin nahi duen Euskal Hezkuntza Legearen aurkakoa da (lege hau pribatuari diru gehiago emateko eta hezkuntza publikoa pribatizatzeko da). Horregatik, Ikasle Sindikatutik dei egiten diegu irakasleen erakundeei, gurasoei eta Ikasle Abertzaleaki mobilizaziora aktiboki gehitzeko.

La huelga estudiantil del 22, 23 y 24 de octubre es también la lucha de todos los trabajadores y jóvenes en Euskal Herria

A todas las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza en Euskal Herria, a los compañeros de LAB, ELA y de Ikasle Abertzaleak

La huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes los días 22, 23 y 24 de octubre ha generado en Euskal Herria una ola tremenda de simpatía y apoyo. En Bizkaia, decenas de institutos y numerosas facultades han votado la movilización, lo mismo en Araba, donde la lucha se está extendiendo con mucha fuerza a los estudiantes de los centros concertados; en Gipuzkoa, centros en Errenteria, Zumarraga, Eibar, etc se han sumado a la huelga y hay convocadas movilizaciones en el Campus de Ibaeta, y en decenas de centros de Nafarroa. Cuando las simpatías y el apoyo de una parte importante de los profesores, padres y madres y estudiantes en Euskal Herria es patente, los sindicatos del profesorado, ELA, LAB, CCOO, STEE-EILAS y UGT, al igual que EHIGE, deberían ponerse al frente convocando una Huelga General de toda la comunidad educativa contra la LOMCE, una ley franquista y españolista.

La dirección del sindicato LAB ha elaborado un comunicado explicando que no se une a la movilización de toda la Comunidad Educativa del día 24 entre otras cosas por las siguientes razones: “Es muy difícil para LAB mostrar solidaridad hacia el resto de las Comunidades Autónomas cuando no han mostrado solidaridad hacia nosotros, por mencionar dos motivos: En la convocatoria no se muestra ningún interés hacia el daño que se va a hacer a los distintos currículums que existen en el Estado. En la convocatoria no se muestra ningún interés hacia el daño que se va a hacer a las lenguas minorizadas que existen en el Estado”

Lo que plantean los compañeros de la dirección de LAB tiene poco sentido. Ikasle Sindikatua ha señalado de forma clara, rotunda y manifiesta que esta contrarreforma franquista de la enseñanza, LOMCE, supone un ataque frontal contra el euskera, el catalán, el gallego y los derechos democráticos de Catalunya, Galiza y Euskal Herria, pretendiendo devolvernos a un tiempo de nacionalismo españolista en los centros de estudio, de propaganda eclesial y de fracaso escolar (por el despido de miles de profesores y recortes en los presupuestos) que no podemos aceptar. Los compañeros de LAB deben entender que aislar al profesorado de Euskal Herria de esta movilización contra la derecha del PP, es dar balones de oxigeno a aquellos que quieren presentar Euskal Herria como un territorio en el que los recortes y las contrarreformas de la derecha no se van a aplicar. Y eso, como la experiencia demuestra, no será así. Tanto el PNV, como UPN, como la patronal de la enseñanza privada, aplicaran la LOMCE y profundizarán en los recortes educativos con la Ley Vasca de Educación. De hecho, tanto el PNV como Eusko Alkartasuna, que durante años ha estado al frente de la cartera de la educación vasca, se han destacado por su apoyo constante y descarado a la enseñanza privada.

Para los estudiantes y trabajadores de la enseñanza es muy peligroso confiar en la burguesía vasca, que dice que se opondrá a la LOMCE y que los recortes no se aplicarán. Hay que recordar cómo recientemente la patronal vasca de la concertada Kristau Eskola, firmó un manifiesto en defensa de un sistema educativo propio y ahora quiere aplicar a sus trabajadores el convenio estatal reduciéndoles el salario en 500 euros.

Desde Ikasle Sindikatua-Sindicato de Estudiantes queremos expresar que siempre hemos apoyado las movilizaciones de la mayoría sindical vasca: la del 11 de octubre del 2012 y la del 12 de octubre del 2013 contra la LOMCE, y también las huelgas generales llevadas a cabo en Euskal Herria. También hemos defendido sin ambigüedad la defensa del euskara y de las lenguas minorizadas frente a los ataques de la derecha española. Para demostrar esto no hay más que mirar nuestros documentos.

Hace unos días, ELA ha denunciado que es muy preocupante la conducta del Gobierno Vasco puesto que nos hace creer que no va a implantar la LOMCE y en su lugar va a hacer una Ley de Educación con la patronal de la concertada y concretamente con Kristau Estola. ELA es el principal sindicato en la Enseñanza concertada vasca y ha hecho coincidir una semana de lucha en la concertada y en otros sectores con la organizada por Ikasle Sindikatua-Sindicato de Estudiantes. Sin embargo no ha apoyado tampoco la huelga general del día 24.

Si no la frenamos con la movilización unitaria, la Ley Wert también se aplicará en Euskal herria. Ikasle Sindikatua-Sindicato de Estudiantes siempre se ha esforzado por luchar unidos con Ikasle Abertzaleak y con los sindicatos de los trabajadores de la enseñanza y hemos propuesto crear un frente de izquierdas para defender una escuela pública, euskaldun, democrática, laica, científica y gratuita para todos. Creemos que las direcciones sindicales del profesorado cometen un error al no unirse en Euskal Herria a la huelga general de toda la Comunidad Educativa del día 24.

La huelga general de toda la Comunidad educativa del día 24 no es una huelga de solidaridad, es una huelga contra la LOMCE, es una huelga contra los recortes que quiere aplicar el PNV en educación. Es una movilización en defensa del euskara y en contra de la Ley de Educación Vasca que el PNV quiere hacer para dar más dinero a la privada y privatizar la educación pública, por ello desde Ikasle Sindikatua-Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a las organizaciones del profesorado, a los padres y madres, y a Ikasle Abertzaleak a sumarse activamente.