L’11 de Setembre a Catalunya vam tornar a viure una jornada històrica. 2 milions vam omplir els carrers en una gran demostració de força i vam enviar un missatge molt clar a l’Estat i a les elits empresarials: la lluita contra la repressió i per la República catalana continua de forma massiva als carrers.

Des del Sindicat d’Estudiants considerem que des de l’1 d’Octubre de 2017 hi ha un mandat clar del poble de Catalunya: la ferma voluntat d’avançar cap a la República per a aconseguir els drets democràtics que ens nega l’Estat espanyol i els drets socials que ens prohibeix el capitalisme. Els vots a favor de la República superen els rebuts per l’Estatut en el seu moment i, a més, van ser emesos pel poble organitzat contra la repressió salvatge de l’Estat; per tant, es tracta d’un referèndum totalment legítim.

Per això els companys i companyes del Sindicat d’Estudiants vam participar de forma activa en aquesta jornada, defensant una República que posi fi a les polítiques injustes del PP/CDC/JxSí, particularment a l’educació pública: retallades, LOMCE, LEC, augment de taxes universitàries i imposició de taxes a la FP Superior, massificació de les aules, acomiadament de milers dels nostres professors, etc. El gest de Pedro Sánchez d’apropar els presos i preses a presons catalanes no pot amagar ni la continuïtat d’aquests a la presó ni la negació del govern del PSOE del nostre dret a decidir i la seva complicitat en la repressió aplicada pel govern del PP i de Mariano Rajoy.

La mobilització popular a Catalunya ha espantat tant als empresaris catalans i espanyols com als seus representants polítics perquè derrotar al règim del 78 mitjançant la lluita als carrers seria una gran victòria per als oprimits i oprimides i un gran aprenentatge sobre com vèncer lleis i polítiques injustes. A més, suposaria una referència per a molts pobles i l’extensió de la mobilització contra les injustícies més enllà de les fronteres catalanes. Per això, des del Sindicat d’Estudiants ho tenim clar: no podem deixar la direcció del moviment a aquells que tracten que buscar sigui com sigui un acord amb la burgesia espanyola mentre frenen el moviment i renuncien en la pràctica a la república que milions de persones hem defensat en els carrers. Davant d’aquest sector minoritari que avui domina el Govern, estem la immensa majoria de joves i treballadors/es que avui volem avançar cap a una república que trenqui amb aquest sistema social i econòmic que només ens condemna a la pobresa i a la desigualtat i que doni solució als nostres problemes.

El jovent, el poble i els treballadors i treballadores mobilitzades contra la repressió i per la República catalana vam fer trontollar el govern de M. Rajoy, juntament amb les protestes impressionants i encoratjadores del moviment feminista i els i les pensionistes d’arreu de l’Estat, fins a aconseguir derrocar-lo. Aquest fet demostra les enormes possibilitats de donar un pas endavant en la lluita en base a la unitat d’acció dels oprimits i oprimides de dins i fora de Catalunya.

La lluita als carrers ha de continuar en defensa del mandat de l’1-O. A més, tal i com vam fer el curs anterior amb les convocatòries de vaga estudiantil a Catalunya (28-S, 3-O, 25i26-O, 8-N i 26-A), des del Sindicat d’Estudiants reafirmem el nostre compromís amb la defensa dels drets democràtics i, particularment, del dret d’autodeterminació, exercit pel poble i per al poble. Estem preparats i preparades per a respondre amb força a qualsevol nou atac de l’Estat i del govern del PSOE, ja sigui la sentència judicial als presos i preses o una nova aplicació del 155. Una resposta massiva, organitzada i potent, tal i com vam fer l’1-O i el 3-O, és la que ens permetrà vèncer!

Els carrers seran sempre nostres! Llibertat presos polítics!

Per una República amb una educació pública, gratuïta i de qualitat!

Uneix-te al Sindicat d’Estudiants!

. . . . 

El 11 de septiembre en Catalunya volvimos a vivir una jornada histórica. 2 millones llenamos las calles en una gran demostración de fuerza y enviamos un mensaje muy claro al Estado y a las élites empresariales: la lucha contra la represión y por la República catalana continúa de forma masiva en las calles.

Desde el Sindicato de Estudiantes consideramos que desde el 1 de Octubre hay un mandato claro del pueblo de Catalunya: la firme voluntad de avanzar hacia la República para conseguir los derechos democráticos que nos niega el Estado español y los derechos sociales que nos prohíbe el capitalismo. Los votos a favor de la República superan los recibidos por el Estatut en su momento y, además, fueron emitidos por el pueblo organizado contra la represión salvaje del Estado; por tanto, se trata de un referéndum totalmente legítimo.

Por eso los compañeros y compañeras del Sindicato de Estudiantes participamos de forma activa en esta jornada, defendiendo una República que ponga fin a las políticas injustas de PP/CDC/JxSí, particularmente en la educación pública: recortes, LOMCE, LEC, aumento de tasas universitarias e imposición de tasas en la FP superior, masificación de las aulas, despido de miles de nuestros profesores, etc. El gesto de Pedro Sánchez de acercar los presos y presas a prisiones catalanas no puede esconder ni la continuidad de éstos en prisión ni la negación del gobierno del PSOE de nuestro derecho a decidir y su complicidad en la represión aplicada por el gobierno del PP y Mariano Rajoy.

La movilización popular en Catalunya ha asustado tanto a los empresarios catalanes y españoles como a sus representantes políticos, ya que derrotar al régimen del 78 mediante la lucha en las calles sería una gran victoria para los oprimidos y oprimidas y un gran aprendizaje sobre cómo vencer leyes y políticas injustas. Además, supondría una referencia para muchos pueblos y la extensión de la movilización contra las injusticias más allá de las fronteras catalanas. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes lo tenemos claro: no podemos dejar la dirección del movimiento en manos de aquellos que tratan de buscar a toda costa un acuerdo con la burguesía española mientras frenan el movimiento y renuncian en la práctica a la república que millones de personas hemos defendido en las calles. Delante de este sector minoritario que hoy domina el Govern, estamos la inmensa mayoría de jóvenes y trabajadores/as que hoy queremos avanzar hacia una república que rompa con este sistema social y económico que sólo nos condena a la pobreza y a la desigualdad y que dé solución a nuestros problemas.

La juventud, el pueblo y los trabajadores y trabajadoras movilizadas contra la represión y por la República catalana hicimos tambalear al gobierno de M. Rajoy, junto con las protestas impresionantes e inspiradoras del movimiento feminista y los y las pensionistas de todos los territorios del Estado, hasta que conseguimos derrocarlo. Este hecho demuestra las enormes posibilidades de dar un paso adelante en la lucha en base a la unidad de acción de los oprimidos y oprimidas de dentro y fuera de Catalunya.

La lucha en las calles debe continuar en defensa del mandato del 1-O. Además, tal y como hicimos el curso anterior con las convocatorias de huelga estudiantil en Catalunya (28-S, 3-O, 25y26-O, 8-N y 26-A), desde el Sindicato de Estudiantes reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos democráticos y, particularmente, del derecho de autodeterminación, ejercido por el pueblo y para el pueblo. Estamos preparados y preparadas para responder con fuerza a cualquier nuevo ataque del Estado y del gobierno del PSOE, ya sea la sentencia judicial a los presos y presas o a una nueva aplicación del 155. ¡Una respuesta masiva, organizada y potente, tal y como hicimos el 1-O y el 3-O, es la que nos permitirá vencer!

Els carrers seran sempre nostres! Llibertat presos polítics!

¡Por una República con una educación pública, gratuita y de calidad!

¡Únete al Sindicato de Estudiantes!