Unificar les lluites és el camí per a vèncer!

El dia 29 de novembre s'ha arribat al punt àlgid, fins aquest moment, de l'onada de mobilitzacions que s'estan vivint a Catalunya durant els últims dies. En aquest dia han confluït professors, estudiants, metges i treballadors de la Generalitat, exigint que es reverteixin totes les retallades socials que s'estan aplicant des de fa ja temps.

Una gran manifestació convocada per USTEC, CGT, IAC-CATAC, CSC, el Sindicat d'Estudiants i SEPC, ha inundat els carrers de Barcelona en una gran jornada de vaga educativa i dels treballadors de l'administració pública, en la qual els joves hem tornat a situar-nos a l'avantguarda de la mobilització. La marxa ha confluït amb una nova mobilització dels metges de l'atenció primària i la sanitat concertada.

El Govern dirigit per CiU va obrir el camí de les retallades socials, sent la sanitat i educació públiques les que van patir més intensament aquests atacs. En el cas de l'educació pública es van deteriorar greument les condicions laborals dels professors i es van incrementar les taxes universitàries en un 66% provocant que milers de joves abandonessin els estudis per motius econòmics. Lluny de solucionar-se, la precarietat a l'ensenyament i sanitat públiques, ha seguit avançant sota els governs tant de JxSí com de JxCat-ERC. Per això, desenes de milers de professors, estudiants, treballadors de l'administració vam omplir el dia 29 els carrers de Catalunya per a dir: Ja n'hi ha prou!

No acceptem el discurs amb el qual ens insisteixen des del Govern, que el primer que hem d'aconseguir és la República Catalana i que després es podran revertir les retallades. En aquest sentit s'expressava Eduard Pujol, portaveu adjunt de JxCat, considerant la lluita dels metges com una "baralla per les engrunes" quan l'important és la independència.

La República Catalana que volem i per la qual estem lluitant és una república on l'educació i la sanitat públiques siguin de qualitat, on els joves puguem accedir a un lloc de treball digne en acabar els estudis, on els serveis socials cobreixin les necessitats bàsiques de tota la població i on, en definitiva, la riquesa que els treballadors generen amb el seu esforç serveixi per a garantir unes condicions de vida dignes per a tothom. La baralla per la República Catalana està indissolublement unida a la lluita per la transformació social. No volem una república en què un grapat de privilegiats segueixi acumulant la majoria de la riquesa mentre la majoria seguim malvivint amb treballs precaris i salaris de misèria.

Els esdeveniments dels últims dies i sobretot la magnífica jornada de lluita del 29N, han provocat que s'hagin encès totes les alarmes en els despatxos dels responsables del Govern. En el moment d'escriure aquesta nota, els mitjans de comunicació informen que els metges han aconseguit part de les seves reivindicacions. Aquest és el camí, la lluita contundent i unificada per a aconseguir revertir les retallades, unida a la lluita pels drets democràtics, contra la repressió, per la llibertat dels presos polítics i per la posada en pràctica del mandat popular del referèndum de l'1 d'octubre.

.

.

Estudiantes, profesores, médicos, bomberos y trabajadores de la Generalitat en lucha contra los recortes

El día 29 de noviembre se ha llegado al punto álgido, hasta este momento, de la oleada de movilizaciones que se están viviendo en Catalunya en los últimos días. Este día han confluido profesores, estudiantes, médicos y trabajadores de la Generalitat, exigiendo que se reviertan todos los recortes sociales que se vienen aplicando desde hace tiempo.

Este día una gran manifestación convocada por USTEC, CGT, IAC-CATAC, CSC, Sindicat d'Estudiants y SEPC, ha inundado las calles de Barcelona en una gran jornada de huelga educativa y de los trabajadores de la administración pública, en la que los jóvenes hemos vuelto a situarnos en la vanguardia de la movilización. La marcha ha confluido con una nueva movilización de los médicos de la atención primaria y la sanidad concertada.

El Govern dirigido por CiU, fue el que, en su día abrió el fuego de los recortes sociales, siendo la sanidad y educación públicas, las que sufrieron más intensamente estos ataques. En el caso de la educación pública se deterioraron gravemente las condiciones laborales de los profesores y se incrementaron las tasas universitarias en un 66%; miles de jóvenes hemos tenido que abandonar los estudios por motivos económicos. Lejos de solucionarse, la precariedad en la enseñanza y sanidad públicas, ha seguido avanzando bajo los Gobiernos tanto de JxSí como de JxCat-ERC. Por eso, decenas de miles de profesores, estudiantes, trabajadores de la administración llenamos este día las calles de Catalunya para decir: ¡Basta ya!

No aceptamos el discurso, con el que nos insisten desde el Govern, de que lo primero que tenemos que conseguir es la República Catalana y que después se podrán revertir los recortes. En ese sentido se expresaba Eduard Pujol, portavoz adjunto de JxCat, considerando la lucha de los médicos como una “pelea por las migajas” cuando lo importante es la independencia.

La República Catalana que queremos y por la que estamos luchando es una república donde la educación y la sanidad públicas sean de calidad, que los jóvenes podamos acceder a un puesto de trabajo digno al acabar los estudios, que los servicios sociales cubran las necesidades básicas de toda la población y que, en definitiva, la riqueza que los trabajadores generan con su esfuerzo sirva para garantizar unas condiciones de vida digna para todos. La pelea por la República Catalana, está indisolublemente unida a la lucha por la transformación social. No queremos una república en la que un puñado de privilegiados siga acumulando la mayoría de la riqueza mientras la mayoría seguimos malviviendo con trabajos precarios y salarios de miseria.

Los acontecimientos de los últimos días y sobre todo la magnífica jornada de lucha de hoy, han provocado que se hayan encendido todas las alarmas en los despachos de los responsables del Govern. En el momento de escribir esta nota, los medios de comunicación informan de que los médicos han conseguido parte de sus reivindicaciones. Este es el camino, la lucha contundente y unificada por conseguir revertir los recortes, de la que forme parte también la lucha por los derechos democráticos, contra la represión, por la libertad de los presos políticos y por la puesta en práctica del mandato popular del referéndum del 1 de octubre.