SÍ a la immersió lingüística!! SÍ A LA PÚBLICA!!
NO A L'OFENSIVA FRANQUISTA DEL PP!!
NO A LES RETALLADES DE CiU!!
Per parar-los els peus, CAL CONTINUAR LA LLUITA ALS CARRERS!!
21, 22 I 23 D'OCTUBRE, VAGA GENERAL ESTUDIANTIL

som escolaDes de fa més de dos anys, estudiants, professors, mares i pares, venim protagonitzant una batalla sense quarter contra el govern del PP i la seva contrareforma franquista. Un dels aspectes centrals d'aquesta contrareforma és el brutal atac als drets democràtics de les nacionalitats històriques, i a la seva llengua i cultura. En el cas de Catalunya hi ha una autèntica ofensiva neofranquista que ha començat per qüestionar el dret dels estudiants catalans a estudiar en català, tractant de destruir un model d'immersió lingüística que ha estat un exemple d'igualtat i d'integració del conjunt dels estudiants de Catalunya independentment del seu origen i llengua materna, la qual cosa es va aconseguir a través de la lluita als carrers.

Però no només això, la realitat és que el que el PP vol és que deixem d'estudiar com més aviat millor, i per això vol acabar amb l'educació pública. El PP vol fer-nos retrocedir 40 anys en la història. No ho permetrem!! Volem estudiar en català, i volem estudiar a la pública!!

Gràciesa la mobilització, amb 14 vagues estudiantils i dues jornades de vaga de tota la comunitat educativa, la LOMCE ha nascut morta i el ministre Wert ha esdevingut el ministre pitjor valorat de tota la història democràtica. Però aquesta batalla no només ha anat contra la LOMCE, sinó contra les retallades brutals portades a terme tant pel govern del PP com pel govern de CiU, i que només busquen desmantellar l'educació pública, l'educació dels fills dels treballadors, perquè només puguin estudiar, com passava fa 40 anys, aquells que tinguin diners.

Tot i que CiU s'hagi oposat demagògicament a la Llei Wert, el cert és que el fons coincideix completament amb el PP, amb els atacs i les retallades que aquesta representarà per a l'educació pública. Únicament ha plantejat la seva oposició pel que fa a la qüestió lingüística, però la veritat és que la defensa de l'ensenyament i l'ús del català va lligada a la defensa de la qualitat de l'educació pública, amb recursos i inversió suficients. Amb les retallades, amb les que CiU ha estat pionera, també s'ataca el dret a aprendre el català en bones condicions i amb garanties dins de l'escola pública. El govern de CiU, com el del PP, és un govern que només defensa als rics a costa d'atacar els drets de la immensa majoria i, per tant, la defensa de l'escola pública mai vindrà de la mà de CiU.

En el cas de Catalunya, el govern de CiU no ha estat menys que el PP, retallant en educació, des de l'any 2010, 1.076 milions d'euros, un 20,6%. En canvi, aquesta retallada ha anat dirigida contra l'ensenyament públic, beneficiant a la concertada, que fins i tot ha augmentat el seu pes en la despesa pública del 18,5% al 18,7%. La inversió per alumne s'ha enfonsat un 27% i les beques per a menjador, malgrat l'augment escandalós de la pobresa infantil, s'han reduït, rebent atenció únicament el 24% dels alumnes en risc de pobresa (enfront del 35% del 2009). L'última ha estat l'aprovació del Decret de Plantilles, un atac salvatge contra el professorat, amb el vot favorable, malauradament, d'ERC.

Aquest curs la mobilització educativa ha demostrat la voluntat i la força d'estudiants, professors, mares i pares al carrer, especialment el 24 d'octubre, a la vaga i mobilització educativa més contundent i massiva dels últims 20 anys. Des del Sindicat d'Estudiants hem reclamat als dirigents de les organitzacions de professors i de les associacions de mares i pares, en el mateix sentit que ho reclamen milers de professors, mares i pares, preocupats pel futur de l'ensenyament públic, la continuïtat de la lluita al carrer. Hi ha força per a tombar el ministre Wert i la seva contrareforma franquista, i per acabar amb les retallades i les polítiques privatitzadores de CiU i Irene Rigau.

Per això des del Sindicat d'Estudiants plantegem començar el proper curs convocant una nova Vaga General estudiantil de tres dies el 21, 22 i 23 d'octubre, colpejant amb contundència des del primer dia de classe. Però aquesta força la podem multiplicar per tres, anant junts mares, pares, professors i estudiants fins tirar enrere la LOMCE i les retallades, garantint una educació pública, en català i de qualitat. Fem una crida als companys d'USTEC, CCOO, UGT, CGT, FAPAC, FAPAES i la resta d'organitzacions estudiantils a sortir junts de nou als carrers al començament del pròxim curs, convocant al costat del Sindicat d'Estudiants aquesta mobilització de tres dies, a Catalunya i a la resta de l'Estat.

 

ORGANITZA'TILLUITAAMBEL SINDICATD'ESTUDIANTS

 

 

Declaración repartida por el Sindicat d’Estudiants en Barcelona en la manifestación de Som Escola de este pasado Sábado 14 de Junio:

 

¡¡SÍ A LA INMERSIÓN LINGÜISTÍCA!! ¡¡SÍ A LA PÚBLICA!!

¡¡NO A LA OFENSIVA FRANQUISTA DEL PP!!

¡¡NO A LOS RECORTES DE CiU!!

¡¡PARA PARARLES LOS PIES, HAY QUE CONTINUAR LA LUCHA EN LAS CALLES!!

21, 22 Y 23 DE OCTUBRE, HUELGA GENERAL ESTUDIANTIL

 

Desde hace más de dos años, estudiantes, profesores, madres y padres, venimos protagonizando una batalla sin cuartel contra el Gobierno del PP y su contrarreforma franquista. Uno de los aspectos centrales de esta contrarreforma es el brutal ataque a los derechos democráticos de las nacionalidades históricas, y a su lengua y cultura. En el caso de Catalunya hay una auténtica ofensiva neofranquista que ha comenzado por cuestionar el derecho de los estudiantes catalanes a estudiar en catalán, tratando de destruir un modelo de inmersión lingüística que ha sido un ejemplo de igualdad y de integración del conjunto de los estudiantes de Catalunya independientemente de su origen y lengua materna, algo que se consiguió a través de la lucha en las calles. Pero no sólo esto, la realidad es que lo que el PP quiere es que dejemos de estudiar cuanto antes, y acabar para ello con la educación pública. El PP quiere hacernos retroceder 40 años en la historia. ¡¡No lo vamos a permitir!! ¡¡Queremos estudiar en catalán, y queremos estudiar en la pública!!

Gracias a la movilización, con 14 huelgas estudiantiles y dos jornadas de huelga de toda la comunidad educativa, la LOMCE ha nacido muerta y el Ministro Wert se ha convertido en el Ministro peor valorado de toda la historia democrática. Pero esta batalla no sólo es contra la LOMCE, sino contra los brutales recortes llevados adelante tanto por el Gobierno del PP como por el Gobierno de CiU, y que sólo buscan desmantelar la educación pública, la educación de los hijos de los trabajadores, para que solo puedan estudiar, como ocurría hace 40 años, aquellos que tengan dinero.

Aunque CiU se haya opuesto demagógicamente a la Ley Wert lo cierto es que el fondo coincide completamente con el PP, con los ataques y recortes que esta supondrá a la educación pública. Únicamente ha planteado su oposición en lo que se refiere a la cuestión linguísitica, pero lo cierto es que la defensa de la enseñanza y uso del catalán va ligada a la defensa de la calidad de la educación pública, con recursos e inversión suficiente. Con los recortes en los que CIU ha sido pionero también se ataca el derecho a aprender en catalán en buenas condiciones y con garantías dentro de la escuela pública. El Gobierno de CiU, como el del PP, es un gobierno que sólo defiende a los ricos a costa de atacar los derechos de la inmensa mayoría y por tanto la defensa de la educación pública nunca vendrá de la mano de CIU.

El Gobierno de CiU no ha sido menos que el PP, recortando en educación, desde el año 2010, 1.076 millones de euros, un 20,6%. Sin embargo este recorte ha ido dirigido contra la enseñanza pública, beneficiando a la concertada, que incluso ha aumentado su peso en el gasto público del 18,5% al 18,7%. La inversión por alumno se ha hundido un 27% y las becas de comedor, a pesar del escandaloso aumento de la pobreza infantil, se han reducido atendiendo únicamente al 24% de los alumnos en riesgo de pobreza (frente al 35% en 2009). Lo último ha sido la aprobación del Decreto de Plantillas, un ataque salvaje contra el profesorado, con el voto favorable, desgraciadamente, de ERC.

Este curso la movilización educativa ha demostrado la voluntad y la fuerza de estudiantes, profesores, madres y padres en las calles, especialmente el 24 de octubre en la huelga y movilización educativa más contundente y masiva de los últimos 20 años. Desde el Sindicato de Estudiantes hemos venido reclamando a los dirigentes de las organizaciones de profesores y de las asociaciones de madres y padres, en consonancia con lo que piden miles de profesores, madres y padres, preocupados por el futuro de la enseñanza pública, la continuidad de la lucha en las calles. Hay fuerza para tumbar al Ministro Wert y su contrarreforma franquista, y para acabar con los recortes y las políticas privatizadoras de CiU e Irene Rigau.

Por ello desde el Sindicato de Estudiantes planteamos comenzar el próximo curso convocando una nueva Huelga General estudiantil de tres días el 21, 22 y 23 de Octubre, golpeando con contundencia desde el primer día de clase. Pero esa fuerza podemos multiplicarla por tres, yendo juntos madres, padres, profesores y estudiantes hasta echar atrás la LOMCE y los recortes, garantizando una educación pública, en catalán y de calidad. Hacemos un llamamiento a los compañeros de USTEC, CCOO, UGT, CGT, FAPAC, FAPAES y al resto de organizaciones estudiantiles a salir juntos de nuevo a las calles al comienzo del próximo curso, convocando junto al Sindicato de Estudiantes esta movilización de tres días, en Catalunya y en el resto del Estado.

 

ORGANIZATE Y LUCHA CON EL SINDICATO DE ESTUDIANTES