La nostra educació i la nostra llengua no es toquen!

El PP, el partit més corrupte de la història, s’està plantejant seriosament acabar amb el model d’immersió lingüística a Catalunya. Ahir coneixíem la notícia que pretén de cara a l’any que ve incloure en la sol·licitud de la preinscripció escolar una casella d’opció lingüística en què els pares tinguin la possibilitat d’escollir la llengua vehicular en què volen que s’escolaritzin els seus fills i filles, entre el català i el castellà. Aprofitant la carta blanca que li confereix l’aplicació de l’article 155 sobre la política a Catalunya, un article que s’ha utilitzat per destruir de facto l’autonomia catalana i imposar autoritàriament la voluntat d’un partit que com s’ha evidenciat en les últimes eleccions al Parlament és una força residual que no pot ni formar grup parlamentari propi, el PP presenta d’aquesta manera un nou atac a l’educació pública amb nefastes conseqüències. 

Emparant-se en vagues declaracions sobre la cohesió social trencada a Catalunya i els drets de les mares i pares a escollir el model educatiu dels seus fills, estan utilitzant tot tipus de demagògia per a justificar-se. Però sabem molt bé què amaga aquesta mesura: la seva veritable intenció és segregar les estudiants catalanes per raó de la llengua, atacar el model d’immersió lingüística i el català com a llengua pròpia de Catalunya, i en fi acabar de mica en  mica i de forma dictatorial amb l’educació pública. Una clara tornada a la caverna educativa franquista, no ho podem acceptar!

Aquesta casella ha estat una de les reivindicacions dels col·lectius AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) i Societat Civil Catalana, que lluny del que semblaria pels seus noms no deixen de ser agrupacions de reaccionaris i de dretes que defensen entre d’altres coses “l'establiment d'una prova externa al final de la Primària per poder accedir a l'ESO, de forma que els alumnes que no la superin hagin de repetir el 6è de Primària i tornar-se a presentar”. Són a aquests col·lectius a qui fa cas el govern del PP, rebent-los a la Moncloa amb tots els honors, i no al crit unànime de la comunitat educativa que ja ha sortit en defensa del model actual d’immersió lingüística i a qui es criminalitza i acusa d’adoctrinar a les aules.

El govern del PP també explicava la setmana passada que vol portar a l’ensenyament continguts per a “reforçar la imatge de les Forces Armades (l’Exèrcit) i la monarquia”, i incloure en els temaris de primària i secundària l’estudi dels símbols nacionals (l’himne d’Espanya i la bandera rojigualda i l’escut borbònic) per a enfortir “el compromís dels espanyols amb la pau” i que els estudiants s’hi familiaritzin. Ja han firmat un acord de col·laboració entre els ministeris d’Educació i Defensa en aquest sentit perquè es pugui implementar a les aules en els pròxims cursos. Aquest incorpora entre d’altres coses una presentació del “soldat i el mariner”, enaltint-los i lloant el “respecte de les ordres superiors durant el treball en equip”. Increïble. Ens volen dòcils i obedients! També s’afegeix un temari sobre la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques, que se’n diu “vetllen per a que els delinqüents i terroristes no posin en perill els nostres drets”, una visió completament allunyada de la realitat que experimentem molts joves al dia a dia quan patim la repressió més descarnada d’aquests cossos policials com vam veure de forma descarnada l’1 d’Octubre. És un cúmul de despropòsits!

En paral·lel a tot això, segueix la campanya sense quarter contra els nostres professors i professores. El Secretari d’Estat d’Educació (la mà dreta del Ministre), Marcial Marín, ha explicat també que el ministeri ha ampliat la investigació pel suposat adoctrinament a les escoles catalanes, que fins ara ja s’estava duent a terme als instituts, perquè s’examinin els libres de text que s’utilitzen a la primària. Quin cinisme! Acusar d’adoctrinament quan s’és el culpable que l’Església Catòlica hagi recuperat la influència sobre l’educació pública! I encara més: quan es vol imposar l’adhesió als “símbols nacionals” d’un estat repressor i antidemocràtic!

No podem acceptar de cap de les maneres que aquells que ens retallen, que persegueixen els nostres professors, que imposen la religió a les aules i que ens programen un futur de precarietat i misèria continuïn fent i desfent el que volen amb la nostra educació! Són els mateixos que no volen parlar de la bretxa salarial entre dones i homes quan els pregunten i que assenyalen les víctimes de la violència masclista donant-los les culpes de la conducta del seu criminal agressor.

Tots els drets que hem conquerit els hem conquerit lluitant, i hem vist com és als carrers on es derrota la reacció de la dreta. És per això que des del Sindicat d’Estudiants fem una crida a la comunitat educativa, als sindicats estudiantils i de professors, organitzacions de pares i mares a la necessitat de convocar una vaga general educativa per frenar totes aquestes imposicions del govern del Partit Popular i el seu ADN profundament franquista.

També, cridem a totes les i els estudiants a participar activament en la vaga general convocada el proper 8 de març, i a organitzar-la en cada centre d’estudi, per demostrar que estem completament en contra de les conductes masclistes als nostres instituts i facultats i per denunciar les mesures que està prenent el PP en contra l’educació pública! No volem que ens feu creure que les Forces Armades lluiten per la pau! No volem que l’estudi del català quedi relegat a una opció secundària! No volem que se’ns imposi ni la religió catòlica ni l’estimació dels “símbols nacionals”!

Per una educació pública, gratuïta, en català, feminista i de qualitat per als fills dels treballadors!

 

 

El Partido Popular quiere acabar con la educación pública catalana y el modelo de inmersión lingüística

¡Nuestra educación y nuestra lengua no se tocan!

El PP, el partido más corrupto de la historia, se está planteando seriamente acabar con el modelo de inmersión lingüística en Catalunya. Ayer conocíamos la noticia de que pretende incluir en la solicitud de la preinscripción escolar de cara al curso que viene, una casilla de opción lingüística donde los padres tengan la posibilidad de escoger la lengua vehicular que quieren para la escolarización de sus hijos e hijas, entre el catalán y el castellano. El PP ha presentado este nuevo ataque a la educación pública aprovechando la carta blanca que le confiere la aplicación del artículo 155 sobre la política en Catalunya. Un artículo que  ya han utilizado para destruir de facto la autonomía catalana e imponer autoritariamente la voluntad del PP, que tal cómo se ha evidenciado en las últimas elecciones al Parlament, es una fuerza residual que no puede ni formar grupo parlamentario propio..

Amparándose en vagas declaraciones sobre una cohesión social rota en Catalunya y los derechos de las madres y padres a escoger el modelo educativo de sus hijos, están utilizando todo tipo de demagogia para justificarse. Pero sabemos muy bien qué esconde esta medida: la intención de segregar a los estudiantes catalanes por razón de lengua, atacar el modelo de inmersión lingüística y el catalán como lengua propia de Catalunya y, en definitiva, acabar poco a poco y de forma dictatorial con la educación pública. ¡Un claro retorno a la caverna educativa franquista que no vamos a aceptar!

Incluir esta casilla ha sido una de las reivindicaciones de los colectivos AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria) y Sociedad Civil Catalana, que lejos de lo que puedan parecer por sus nombres, no dejan de ser agrupaciones de reaccionarios muy afines a la derecha,  que defienden “el establecimiento de una prueba externa al final de Primaria para poder acceder a la ESO, de forma que los alumnos que no la superen tengan que repetir 6º de Primaria y volverse a presentar”. Es a estos colectivos a quienes hace caso el gobierno del PP a los que reciben en la Moncloa con todos los honores, y no al grito unánime de la comunidad educativa que ya ha salido en defensa del modelo actual de inmersión lingüística al que se criminaliza y acusa de adoctrinar en las aulas.

El gobierno del PP también explicaba la semana pasada que quiere llevar a las aulas contenidos para “reforzar la imagen de las Fuerzas Armadas (el Ejército) y la monarquía”, e incluir en los temarios de primaria y secundaria el estudio de los símbolos nacionales (el himno de España, la bandera rojigualda y el escudo borbónico) para fortalecer “el compromiso de los españoles con la paz” y que los estudiantes se familiaricen con ellos. Los Ministerios de Educación y Defensa ya han firmado un acuerdo de colaboración en este sentido para que se pueda implementar en las aulas el próximo curso. Esto incorpora, entre otras cosas, una presentación del “soldado y el marinero”, enalteciéndolos y alabando el “respeto a las órdenes superiores durante el trabajo en equipo”. Increíble. ¡Nos quieren dóciles y obedientes! También se añade un temario sobre la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas, que se dice “velan para que los delincuentes y terroristas no pongan en peligro nuestros derechos”. Una visión completamente alejada de la realidad que experimentamos muchos jóvenes cuando sufrimos la represión más brutal de estos cuerpos policiales, como vimos de forma descarada el 1 de octubre. ¡Es un cúmulo de despropósitos!

Paralelo a todo esto, sigue la campaña sin cuartel contra nuestros profesores y profesoras. El Secretario de Estado de Educación (la mano derecha del ministro), Marcial Marín, ha explicado también que el Ministerio ha ampliado la investigación por el supuesto adoctrinamiento en las escuelas catalanas, que hasta ahora ya se estaba llevando a cabo en los institutos, para que se examinen los libros de texto que se utilizan en primaria. ¡Qué cinismo! ¡Acusar de adoctrinamiento cuando son los culpables de que la Iglesia Católica haya recuperado la influencia sobre la educación pública! Y todavía más: ¡cuando se quiere imponer la adhesión a los “símbolos nacionales” de un estado represor y antidemocrático!

¡No podemos aceptar de ninguna manera que aquellos que nos recortan, que persiguen a nuestros profesores y profesoras, que imponen la religión en las aulas y que nos programan un futuro de precariedad y miseria, continúen haciendo y deshaciendo lo que les da la gana con nuestra educación! Son los mismos que no quieren hablar de la brecha salarial entre mujeres y hombres cuando les preguntan y que señalan a las víctimas de violencia machista culpabilizándolas de las conductas criminales de su agresor.

Todos los derechos que hemos conquistado los hemos conseguido luchando. Hemos visto que es en las calles donde se derrota la reacción de la derecha. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a la comunidad educativa, a las asociaciones estudiantiles y sindicatos de profesores, a las organizaciones de padres y madres a la necesidad de convocar una huelga general educativa para frenar todas estas imposiciones del Gobierno del Partido Popular y su ADN profundamente franquista.

También llamamos a todas las y los estudiantes a participar activamente en la huelga general convocada el próximo 8 de marzo, y a organizarla en cada centro de estudio, para demostrar que estamos completamente en contra de las conductas machistas en nuestros institutos y facultades y denunciar las medidas que está tomando el PP en contra la educación pública. ¡No queremos que nos hagáis creer que las Fuerzas Armadas luchan por la paz! ¡No queremos que el estudio del catalán quede relegado a una opción secundaria! ¡No queremos que se nos imponga ni la religión católica ni la estimación de los “símbolos nacionales”!

¡Por una educación pública, gratuita, en catalán, feminista y de calidad para los hijos de los trabajadores!