MARTES 12
ÁS 19:00
DIANTE DO PARLAMENTO

Os veciños de Rianxo levan tempo loitando por un Centro de Día. O motivo é que hai máis de 2.000 maiores que precisan deste servizo e sen embargo están totalmente abandonados.

Dende o Sindicato de Estudantes queremos dar todo o noso apoio a esta loita. Esiximos que os cartos públicos, que veñen dos impostos cobrados aos traballadores e traballadoras, deixen de empregarse en “salvar” bancos e se empreguen en resolver os graves problemas sociais que temos nos nosos concellos.
Os veciños de Rianxo convocan unha concentración esixindo o Centro de Día, para o martes 12, ás 19:00 horas diante do Parlamento de Galiza. Chamamos a tódolos estudantes a participar desta concentración.


MARTES 12
A las 19:00
DELANTE DEL PARLAMENTO

Los vecinos de Rianxo llevan tiempo luchando por un Centro de Día. El motivo es que hay más de 2.000 mayores que necesitan de este servicio y sin embargo están totalmente abandonados.

Desde el Sindicato de Estudantes queremos dar todo nuestro apoyo a esta lucha. Exigimos que el dinero público, que viene de los impuestos cobrados a los trabajadores y trabajadoras, deje de usarse en “salvar” bancos y se use en resolver los graves problemas sociales que tenemos en nuestros ayuntamientos. Los vecinos de Rianxo convocan una concentración exigiendo el Centro de Día, para el martes 12, a las 19:00 horas delante del Parlamento de Galiza. Llamamos a todos los estudantes a participar de esta concentración.